sideindhold

Flere sider ved det russiske ikon

Ikonet i russisk kristendom repræsenterer en uophørlig påmindelse om guddommelig omsorg og deltagelse i menneskelivet.

Rublevs treenigheds ikon

Russiske ikoner og deres religiøse, æstetiske, stilhistoriske, folkelige, teologiske og symbolske betydninger har ikke bare en fortælling men mangfoldige. Foredraget vil fokusere på de mere ukendte sider ved ikonernes kultiske brug og æstetik. 

ikonernes kultiske brug - russisk bondestue 

Russiske ikoner kan forekomme ensartede ved første øjekast. Vi lærer at se forskelligheder og selv tyde nogle udvalgte ikoner, ligesom vi ser på forskellige epoker og udtryk i ikonmaleriet. 

I ikon kulten ser vi på, hvordan man på forskellig vis gennem historien har anvendt ikonerne som teologiske anskuelsesbilleder, mirakelgørende medium, sociale samlingspunkter og æstetisk pragt udfoldelse. 

Den russiske kristendom er kendetegnet ved en dobbelt tro, en kirkelig og en folkelig. Ikonerne er de samme men man ser noget forskelligt. 

Hverdagsikonerne og de store mestre præsenteres i forskellige kontekster. 

 PowerPoint 2  timer 

Bonde ikon 

  Artikel om ikoner af Claus Oreskov