sideindhold

Mine foredrag

Jeg er en rutineret foredragsholder, der er vant til at tale til store og små. Emnerne for mine foredrag henter jeg fra et langt livs interesse og arbejdsområder. Til flere af foredragene fremviser jeg etnografiske eller andre effekter samt bog eksemplarer til gennemsyn.

De enkelte foredrag kan gøres længere eller forkortes som passer bedst til arrangementet.    

Kommer overalt i landet – honoraret taler vi om. Imidlertid er mine priser meget overkommelige og jeg skal nok afpasse prisen efter de muligheder I har til rådighed.

Claus Oreskov på Bibliotek & Kulturværft Helsingør  


Knud Rasmussen

Rigsfællesskabets eneste fælles helt:

Knud Rasmussen var en sjældent enestående skikkelse både som menneske, ekspeditionsleder, forfatter og som arktisk etnograf rager han langt over de fleste. Forbavsende nok fungerede denne ener bedst sammen med andre således, at det var i samspillet med andre, at hans kvaliteter tog form. Formanden for Knud Rasmussen Selskabet, antropolog Claus Oreskov, vil i foredraget levendegøre de mange sider af Knud Rasmussen som udgjorde personen. Vi skal høre om Knud Rasmussens grønlandske og danske sider, om hans arbejde som polarforsker, om ekspeditionerne, om kærligheden og familielivet. Centralt i foredraget står Grønlandsinteressen og den frembydende arktiske videnskab. Enhver tid har sin egen Knud Rasmussen og Claus Oreskov vil udfordre publikummerne til sammen med ham at finde vor tids Knud Rasmussen! 

2 timer med 15 minutters pause. PowerPoint 

Knud Rasmussen i Sameland


Knud Rasmussen og 5. Thule ekspedition til arktisk Canada, Alaska og Sibirien:

Verdens længste rejse med hundeslæde, verdens største samling af inuit etnografika samt omfattende etnografiske og arkæologiske beskrivelser af inuit/eskimoerne, der fik verden til at måbe og gjorde Knud Rasmussen berømt som et pop-idol. Foredraget fokuserer på de etnografiske landevindinger indenfor samfund og kultur hos inuit herunder: samfundsstrukturen, gensidighedsprincippet, fangst, jagt, forarbejdning, arbejdsdeling, tros-forestillinger, åndemaning, amuletter, migrationer. Ligheder og forskelle mellem de forskellige inuitgrupper. Selve rejsen beskrives, ligesom hovedpersonerne i 5. Thule ekspedition får et ord med på vejen. Ekspeditionens etnografiske resultater bedømmes i samtidens og nutidens betydning. Ligesom der er sammenlignende afstikkere til nutidens inuit samfund. Foredraget slutter med Knud Rasmussens dramatiske og gådefulde rejse til Sibiriens yderste kyst. 

(PowerPoint 2 undervisnings timer)

Til højre Knud Rasmussen på 5. Thule ekspedition sammen med informant 

Østgrønlandske tros forestillinger:

Østgrønland blev først koloniseret i 1884 og her levede de gamle religiøse forestillinger stadig langt op i vores egen tid. Det gør, at vi ved en hel del om tro og trolddom fra dette sted. Vi skal høre om åndemaner kunsten og om hvordan man uddanner sig til denne profession. Ligesom hekse og troen på amuletter og trylle sange vil blive omtalt. Endeligt vil det blive forklaret hvordan åndemaning og tros forestillingerne i Østgrønland indgik i et større kosmologisk verdensbillede. Og om hvordan dette verdensbillede sammenbandt kulturen og det sociale liv med naturens rytme og fangstdyrenes årlige tilbagevenden.

(PowerPoint 2 undervisnings timer)

Østgrønlandsk maske udskåret af Akernilik i 1905. Erhvervet af William Thalbitzer


Revolutionen og kunsten der gik amok 

Claus Oreskov fortæller om den russiske oktoberrevolution for 100 år siden. Foredraget kaster lys over de vigtigste historiske hovedpunkter samt datidens russiske samfund med de store sociale forskelle. Rusland var et feudalt landbrugssamfund med en voksende industri i enkelte storbyer. Befolkningen var undertrykt og blev holdt nede med brutal magt. Allerede i det nittende århundrede opstod en revolutionær bevægelse, men først med fremkomsten af det russiske socialdemokrati blev bevægelsen en politisk faktor. Det gærede i alle dele af samfundet og da revolutionen endelig brød ud var det en eksplosion af kreative kræfter der omdannede samfundslivet, kulturen, kunsten, litteraturen samt den økonomiske og politiske struktur. Mange forestillede sig, at revolutionen på denne måde ville skabe det nye samfund og det nye menneske. Et samfund uden klasseforskelle hvor alle ydede efter evne og nød efter behov. Det var en stor udfordring for kunstnerne og kulturarbejderne. For at holde trit med revolutionen måtte de opfinde nye udtryksmåder. Et nyt formsprog, nye ord og en ny litteratur. Hvordan det gik hånd i hånd med den politiske revolution anskueliggøres gennem eksempler på maleri, arkitektur, skulptur, musik, digtning og litteratur.

PowerPoint 2 til 3 timer efter aftale  

 Aleksander Mikhailovich Rodchenko Plakat. Lilli Brik råber bøger                                                                                                                              

Flere sider ved det russiske ikon

Ikonet i russisk kristendom repræsenterer en uophørlig påmindelse om guddommelig omsorg og deltagelse i menneskelivet.

Russiske ikoner og deres religiøse, æstetiske, stilhistoriske, folkelige, teologiske og symbolske betydninger har ikke bare en fortælling men mangfoldige. Foredraget vil fokusere på de mere ukendte sider ved ikonernes kultiske brug og æstetik.

Russiske ikoner kan forekomme ensartede ved første øjekast. Vi lærer at se forskelligheder og selv tyde nogle udvalgte ikoner, ligesom vi ser på forskellige epoker og udtryk i ikonmaleriet.

I ikon kulten ser vi på, hvordan man på forskellig vis gennem historien har anvendt ikonerne som teologiske anskuelsesbilleder, mirakelgørende medium, sociale samlingspunkter og æstetisk pragt udfoldelse.

Den russiske kristendom er kendetegnet ved en dobbelt tro, en kirkelig og en folkelig. Ikonerne er de samme men man ser noget forskelligt.

Hverdagsikonerne og de store mestre præsenteres i forskellige kontekster. 

 PowerPoint 2  timer                                                                                                                                             


Billedet i statens – og folkets tjeneste

Ikon af den ærværdige Trofon af Petsjenga. Et tilsynladende enkelt billede som imidlertid rummer en kompleks historie. 

Jesus mors (som i den russiske kirke tituleres Guds Moder) dødsleje. Ikonet fortæller også en kompleks historie bl.a. om mødet mellem himmelen og jorden

Der røde eller skønne hjørne, hvor ikonerne udstilles.

 Den folkelige kult omkring ikonerne er et helt forsknings område for sig 

Mit Murmansk: 

Blandt samer, rensdyr, lykkejægere, luder og lommetyve i det yderste Nord.

Antropolog Claus Oreskov har gennem 12 år arbejdet med flere sociale projekter i Murmansk Oblast, også kendt som Kola-halvøen. Murmansk og Danmark har mange historiske rødder til fælles, lige fra dengang Chr. den 4. i 1599 rejste derop for at hævde dansk overhøjhed. Dengang betalte samerne på Kola-halvøen skat til Danmark. I dag hjælper Danmark samerne med at styrke deres kultur og samfund. Vi får fortalt, hvad der virkeligt hændte i yderdistrikterne, da Sovjetunionen blev opløst.  Foredraget tager afsæt i en generel beskrivelse af den kulturelle, sociale, politiske, miljø, militære og historiske situation på Kola-halvøen. En situation som kun kan beskrives som sprængfarlig og konfliktfyldt. Her er store spændinger mellem: rige og fattige; kommunister og kapitalister; russere og samer; by og land; forbryder kapitalisme og driftige igangsættere. Murmansk er et Klondyke i rivende udvikling og midt i denne udviklingens malmstrøm befinder de russiske samer sig. De kæmper med ryggen imod muren for at bevare og udvikle deres kultur, identitet og erhverv: fiskeri og rensdyrdrift.  

(PowerPoint 2 undervisnings timer)

 

Vinterfestivallen i Lovozero - Murmansk amt  

Rejsen til Solovetskij-øerne: 

Ude i det stormfulde og iskolde Hvidehav i det nordlige Rusland ligger Solovkij-øerne. Få steder på jorden har en så fascinerende historie som dette sted. Her ligger et af Ruslands befæstede klostre som engang markerede det rige Novgorods grænse imod nord. Vi hører om klostrets historie og indføres i russisk ortodoks kirkeliv som det formede sig i middelalderen og nu. Vi følger de gammel troendes pilgrimsrute over havet til Solovkij og ser hvilke seværdigheder øerne rummer. Ligeledes vil der blive fortalt om de mystiske tusindårige gamle labyrinter som findes her i større antal end noget andet sted. Vi hører om øernes historie ligesom der er tip og vejledning til de som selv vil rejse til dette fantastiske sted. Antropolog Claus Oreskov fortæller også om en nutidig hedensk profet han ved et tilfælde mødte på Solovkij.

(PowerPoint kan vare fra en til to undervisnings timer)

Klostret på Solovetskij øerne 

 

Moskva på egen hånd:

Antropolog Claus Oreskov tager os med på en anderledes tur til Moskva. Der skal nok blive fortalt om de typiske attraktioner som alle gerne vil se og høre om, men ellers lægges vægten på de for turisterne mere ukendte sider af denne fascinerende by. Vi kommer omkring i det gamle Arbat kvarter – kunstnernes og bohemernes Moskva. Hører om forfatteren Mikhail Bulgakov´s verden - en bydel som er blevet kaldt Moskvas Østerbro. Shukhov's radiotårn, Stalins universitet, det nye Tretjakov galleri med mindeparken hvor man kan se skulpturer og statuer fra sovjettiden og krigen i Afghanistan, et smut ud til forfatteren Venedíkt Jeroféjevs grav i udkanten af Moskva. Her findes også mesterspionen Kim Philby. Vi skal høre om nyt og gammelt og om hvordan russerne forstår at rumme hele deres lands historie. Smukt illustreret af en gravsten som har både hammer og segl samt et ortodokst kors mejslet ind i stenen. Claus Oreskov giver gode råd om hoteller, restauranter, forlystelser og bare det at klare sig på egen hånd i en af verdens hektiske byer.

(PowerPoint kan vare fra en til to undervisnings timer)

Huset ved floden Moskva. Dette hus har en stor rolle i romanen "Huset ved floden" (finden på dansk)

 af den sovjet russiske forfatter Juri Trifonov. Her boede engang parti pamperne og andre godt folk.

 I dag bor bl.a. patriarkens (den russiske kirkes overhovede) elskerinde der. 

Et sted i Moskva. Krigs invalider tjener en ekstra skilling som gade musikanter. 


Mesteren og Margarita

Romanen er et stort kærlighedsdrama og en festlig satire – en roman med et knivskarpt blik for det dæmoniske i mennesket, der kan få det til at gyse i enhver men med en afværgende humor. Fortællingen er udspændt mellem 2 yderpunkter – det fantastiske og det virkelighedstro. Det fantastiske gør sin entre i et meget virkelighedsnært Moskva i form af djævlen og hans håndlangeres besøg i byen.  Derved åbnes op for et overflødighedshorn af burleske løjer, karikaturer og satirisk komik, der fremkaldes af de mange pudsige sammenstød mellem virkelighed og fantasi. Romanens jordbundne personer forstår selvfølgelig ikke når fantasiens verden i form af det overnaturlige griber ind i hverdagen. Djævlen forstår til fulde at udnytte deres forvirring og får derved udstillet megen menneskelig forfængelighed og ambivalens. Midt imellem alle disse groteske løjer udspilles et af romanlitteraturens største kærlighedsdramaer mellem Mesteren og Margarita. Mesteren arbejder på sin roman med et motiv fra Pontius Pilatus og Jesus’ tid men lider af skriveblokering og mangel på tillid til sit værk. Mesteren går i sjælelig opløsning og beslutter sig for ikke at skrive mere. En dag møder han Margarita på gaden og de er begge klar over, at de er som skabt for hinanden. Denne kærlighed bliver midlet der igen løser op for Mesterens kreative evner. Samme kærlighed er så stor, at Margarita er parat til at forskrive sig til djævelen for at bevare denne.

Bogen er ligeledes en overordentlig morsom samfundssatire, hvor Bulgakov revser en masse af dem han ikke kunne lide og parodierer over de samfundsinstitutioner han heller ikke brød sig om. Antropolog Claus Oreskov tager os med omkring i romanens burleske univers og dermed også på en tur omkring i datidens og nutidens Moskva med referencer til romanen og nutidens Mikhal Bulgakov museum på Sadovaja gaden 302, lejlighed 50 hvor han skrev Mesteren og Margarita

Påtænker man at besøge Moskva er dette foredrag et godt sted at begynde turen.

2 timer PowerPoint 

Fra den hjemsøgte lejlighed i Moskva, hvor den djævelske treenighed slog sig ned - den ene i form af en stor sort kat


Rusland bag facaden: 

Hvordan ser Rusland egentlig ud bag det vrangbillede vi i vesten har skabt af landet og dets befolkning? Det har antropolog Claus Oreskov sat sig for at bringe for en dag på baggrund af et mangeårigt Ruslands engagement. Foredragets fokus kredser om hverdagslivet, som det former sig i provinsen, med særlig henblik på Kola-halvøen i Nordrusland, hvor Claus Oreskov har arbejdet gennem en årerække. Livet i storbyerne bil også blive beskrevet. Vi skal høre om, hvordan almindelige mennesker lever. Hvad er de økonomiske og sociale udfordringer. Det særprægede og de mange kulturelle udfoldelser kommer også til at blive endevendt. Udvalgte temaer tages op som f.eks. politik, stormagtsdrømme, kultur, økonomi, økologi, Arktis, kønsroller, kirkens stilling, sammenbruddet efter Sovjetunionens opløsning der stadig pågår. Ligesom vi skal høre om de mange sovjetiske værdier der lever videre i nutidens Rusland. Forskellene mellem det af vesten iscenesatte billede af Rusland og det virkelige liv derovre er mange og påfaldende. Hvordan vi spejler os selv i det vrangbillede af Rusland, vi selv har skabt vil ligeledes blive belyst.

Rusland er for Claus en matrjosjka dukke. Den rødkindede evige frugtsommelige æggeformede dukke, turisterne køber. En gåde for voksne og et legetøj for børn. Åbner man en Matrjosjka dukke mylder det frem med identiske dukker i alle mulige størrelser. Det er denne mangfoldighed og kompleksitet, samt rige kulturtradition Claus fortælle om i sit foredrag, ligesom han vil afdække det gådefulde, som måske ikke er så gådefuldt endda.

Claus Oreskov besøgte første gang Rusland i 1962. Siden har han været der mange gange og en overgang arbejdede han med sociale projekter i Nordrusland. Han har været initiativtager til flere læsegrupper i Helsingør om russiske forfattere. 

2 til 3 timer PowerPoint 

Danske turister ved mindesmærket på metro Partisanskaya (Moskva) for den russiske partisan pige Zoya Kosmodemyanskaya, der blev myrdet under 2. verdenskrig af tyske soldater. Her er som oftest friske blomster. 

 

Black Elk og åndedansen:

Den gamle medicinmand fra lakota stammen fortalte i 1930 sine erindringer til den amerikanske forfatter John Neihardt. Det blev til den verdensberømte bog ”Black Elk Taler”. Med afsæt i Neihardts bog fortæller antropolog Claus Oreskov om løgn og fakta i Black Elks historie. Det bliver fortællingen om Amerikas sidste frie indianer stamme og deres endelige nederlag ved wounded knee. Ligesom vi skal høre om den indianske messias og den mystiske åndedans, som gav indianerne et sidste håb om at undslippe den hvide mands verden. Black Elks betydning for nutiden vil blive belyst og vi skal lære en del om lakotaernes religion og livsform. Claus Oreskov er personlig venner med Black Elks oldebarn Charlotte Black Elk og han vil derfor løfte sløret lidt for, hvad man almindeligvis ikke ved om Black Elks historie.   

2 timer PowerPoint 

Black Elk på den tid hvor han besøgte Europa    

   

Engang var vi alle jægere

De bliver kaldt indfødte, naturfolk, primitive, oprindelige folk eller urfolk. Vi kender dem som: indianere (Nord og Sydamerika), inuit, samer, maori, aborigines samt en lang række små folkeslag i Stillehavet, Papua New Guinea, Sydøstasien, Sibirien, Indien og Afrika. Fælles for dem alle er, at de, da de kom i kontakt med Europa, levede som samlere, jægere og nomader. Der er fortsat mindre eller større spredte grupper som stadig lever som jægere. Det gælder f.eks. i de Tropiske Regnskove og i Arktis. For disse folk blev mødet med europæisk imperialisme skæbnesvangert. Imidlertid fandtes der ind til tiden lige efter 2. Verdenskrig flere steder, hvor urfolkene havde fået lov til at leve i relativ ro. Umiddelbart efter krigen manglede man råstoffer til genopbygning af Europa. Efterspørgslen gjorde det rentabelt at udvinde råstofferne i verdens mindst tilgængelige egne – netop der, hvor urfolkene bor. Antropolog Claus Oreskov redegør for hvordan denne proces forløb og hvordan den påvirkede urfolkenes liv og kulturer. Foredraget tager os med på en tur jorden rundt, hvor vi skal høre om de forskellige urfolk, deres historie, kultur og levevis. Vi skal se på de problemer der opstod i forbindelse med udvindingen af råstoffer og exploiteringen af urfolkenes landområder, herunder: folkedrab, tvangsforflyttelser, sterilisering, testningen af atombomber, kulturødelæggelse og kristen mission. Vi skal høre om, hvordan urfolkene mobiliserede en lokal og global, moralsk, politisk kulturel modstand. Ligesom vi skal se på de bestræbelser der er gjort i FN for at sikre urfolkene imod overgreb og sikre deres rettigheder. En særlig redegørelse for Danmarks rolle i dette arbejde vil blive fremhævet.

Antropolog og etnograf Claus Oreskov har det meste af en menneskealder arbejdet med disse problematikker. Han har holdt mange foredrag om emnet samt skrevet flere artikler om urfolks problematikkerne.

PowerPoint 2 timer.

Sibiriske urfolks piger på en urfolks konference i Moskva 

 

De cirkumpolare folkeslag:

Arktis er kommet i centrum for det globale samfunds ressource udbytning især omkring jagten på olie og gas. Ligesom de nye muligheder for sejlads gennem nordøst passagen vil gøre Arktis til fremtidens vigtigste geopolitiske område. I foredraget skal vi høre om arktiske urbefolkninger, de folk som egentlig ejede de arktiske landområder. Hvem er de og hvorledes lever de i dagens samfund. Vi skal hører om de cirkumpolare folks kulturer, deres hverdag, levebrød og politiske situation som koloniserede folk. Foredraget tager os med på en tur til: Grønland, Canada, Alaska, Sameland (Norge, Sverige, Findland og Rusland) og Rusland for at besøge: inuit, indianere, samer og en lang række sibiriske folkeslag.

PowerPoint 1 til 2 timer.

Første skoledag er i Grønland en stor dag - her i Nuuk


We want the world and we want it now

Eller den forunderlige fortælling om, hvordan en hel generation jorden over greb det gunstige øjeblik.

68-oprøret fejrer i 2018 50-års jubilæum og antropolog Claus Oreskov stiller skarpt på det mange facetterede sociale og kulturelle fænomen, som 68 blev symbolet på.

Det åbnede op i starten af tresserne, da den store efter krigs-ungdom begyndte at eksperimentere med allehånde alternative livsstile og det varede til langt ind i halvfjerdserne. Disse modkulturer og sociale bevægelser blev ofte kaldt: ungdomsoprøret, 68, beatnik, hippier, flippere, provo og meget andet.

Claus Oreskov vil med referencer til udlandet fortælle om den danske udgave af ungdomsoprøret og dets udløbere, om musikken, stofferne, visionerne, seksualiteten, samlivsformer, poesien, undergrundspressen, drømmene og det allestedsværende anarki - oprørets styrke og svaghed.

Claus Oreskov var aktiv gennem mange af oprørets faser. Han udgav digte på undergrunds forlag og skrev fast i tidens førende undergrundsblad Superlove. Han var med til at besætte tomme ejendomme, eksperimentere med rygebare stoffer. Tog på hippie rejse til Indien og endte med at arbejde for indianerne og urfolkenes rettigheder jorden over. Et engagement der voksede direkte ud af ungdomsoprøret.

Som antropolog vil Claus også se på oprøret udefra og fremstille forskellige fortolknings modeller på fænomenet. 

PowerPoint 2 timer 

 Litteratur og film liste om 68´oprørets mange forgreninger

Kronik om ungdomsoprørets proletarer


Claus Oreskov dengang i tresserne - med obligatorisk afghanerpels 


 Claus Oreskov som hippie i Indien på sin søgen efter verdens ånden

om han fandt noget? 

Det få man at vide når man hører foredraget! 


   

    


 .